Om SRSF

Södra Roslagens Skytteförening är registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer 802510-7130.

Medlemsnummer i Stockholms Skyttekrets (SPSF): 783

Föreningens Plusgiro 87 50 08-5

Föreningens bildande samt Årsmöte 2017

Stadgar