Regler för SRSF

När man kommer till skjutbanan så bör man hälsa på skjutledaren och vissa medlem kortet. Så kommer hän säga nr vilket man ska vara på eller välja valfritt

Om man har glömt sitt medlemskort så behöver man ha en person som säger att han känner dig eller om du har tur att skjutledaren känner dig. Vi är många och skjutledaren behöver göra skjutbanan säkert för oss alla. Gäller ej prova på skytte