SCHEMALAGDA SKJUTDAGAR SRSF 2019

Skjutledare är angivna med initialer, skulle schemalagd skjutledare ha förhinder får närvarande skyttar utse en skjutledare sinsemellan.

Datum   Skjutledare    DAG             TIDER                   KOMMENTAR

v36
10/9           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
10/9           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
11/9           LM                 Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
12/9           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
14/9                                   Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

V37
17/9           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
17/9           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
18/9           GW                 Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
19/9           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
21/9          SR/MI             Lördag        10:00 – 13:00         Provapåskytte

V38
24/9           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
24/9           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
25/9           MH                 Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
26/9           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
28/9           GC                  Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

V39
2/10           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
2/10           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
3/10           AA                  Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
4/10           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
6/10           ON                  Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

V40
1/10           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
1/10           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
2/10           SR                  Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
3/10           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
5/10           JDL                 Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

V41
8/10           AA                 Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
8/10           SR/MI            Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
9/10           MI                  Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
10/10          AA                Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
12/10          UR                 Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

V42
15/10           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
15/10           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
16/10           GW                 Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
17/10           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
19/10           GW                 Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

V43
22/10           AA                  Tisdag          12:00 – 14:00         .22lr
22/10           SR/MI             Tisdag          18:30 – 20:30         Nybörjarkurs
23/10           LM                 Onsdag        18:30 – 20:30         Med licens
24/10           AA                  Torsdag       12:00 – 14:00         .22lr
26/10           MH                 Lördag        10:00 – 13:00         Med licens

 

OBS! Skjutning utanför schemat är inte tillåten.
Eventuella andra organiserade skjuttillfällen meddelas via ”Aktuellt”