Årsavgift 2020

Hej alla skyttar,

Gott Nytt Skytteår!

Nu är det dags att betala årsavgiften för 2020.

Enligt beslut på årsmötet 2019 bestämdes årsavgiften till kr.1 000,- för ordinariemedlemmar och till kr.700,- för andraklubbsmedlemmar.

Ungdom t.o.m. året de fyller 20 år betalar halva avgiften.

Avgiften betalas till plusgiro 875008-5 alternativt via Swish nr. 123 365 11 30.

Vi planerar att ha årsmötet 2020 sista veckan i februari, för att ha rösträtt då krävs att årsavgiften är betald.

Med vänlig hälsning
Södra Roslagens Skytteförening