Home Events Gevärs duellen serie 3 Final

Gevärs duellen serie 3 Final

Gevärs duellen Serie tävling 3 Final

Start avgift 100:- Anmälan på plats.

Kaliber: 22lr gevär.

Skott 50 ( 5 inskjutning och 45 tävling)

Måste ha gått kursen för förenings egen gren för att kunna delta.

Tävlingens utförande: Snabbskjutning är skjutning på bana mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd och har till ändamål att uppöva färdighet i att snabbt avlossa välriktade skott.

Snabbskjutningen omfattar 9 serier om vardera 5 skott. Före första tävlingsserien medges en provserie om 5 skott mot svängande mål.

Serien börjar i och med att målen vid seriens början första gången svängs bort. Skytten skall ha en utgångsställning med geväret vinklad mot en riktpunkt. Målen svängs sedan fram och visas i 1,5 sekunder varpå de svängs bort i 5 sekunder. Detta repeteras fem gånger under en serie.

Pris utdelning efter avklarad tävling.

Datum

jun 18 2023
Expired!

Tid

10:00 - 15:00