Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2020

Inträdesavgift – 2 000 kr, får delas upp under 3 år à 750 kr/år

Seniormedlem  1 000 kr, medlem i annan huvudförening 700 kr

Junior t.o.m. året man fyller 21 år  500 kr

Avgifterna betalas till föreningens Plusgiro 87 50 08-5, förf. dag: 28 februari