Om SRSF

Södra Roslagens Skytteförening är registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer 802510-7130.

Medlemsnummer i Stockholms Skyttekrets (SPSF): 783

Föreningens Plusgiro 87 50 08-5

Priset för kursen till pistolskytte kortet är 5 500 kr och för junior 3 000 kr

Föreningens bildande samt Årsmöte 2017

Skjutbanans namn: Österåkers Skytte Center
Adress: Brännbacksvägen / Åkersberga         
GPS Koordinater: GPS (WGS84 dec):
           N59.503303°
           E18.386263°
Vägbeskrivning: 
Österåkers Skytte Center ligger ca 3 mil nordost 
om Stockholm.Ifrån Åkersberga centrum följ väg 
276 norrut mot Norrtälje, eller ca 5 km tag 
höger mot Brännbackens avfallsanläggning. 
Kör vidare på Brännbacksvägen, eller ca 1 km 
tag vänster mot Österåker Skytte Center.