Regler för SRSF

När man kommer till skjutbanan så bör man hälsa på skjutledaren och visa medlemskortet.
Skjutledaren kommer att tala om vilken bana du skall vara på eller så får du välja bana om skjutledaren har sagt det.

Om man har glömt sitt medlemskort och skjutledaren inte känner igen dig så behöver man ha en person som säger att denne känner dig (intygar) att du är den du uppger dig att vara.
Skjutledaren avgör alltid om detta godkänns eller ej !
Vi är många och skjutledaren behöver göra skjutbanan säker för oss alla.

Detta gäller dock ej för ”prova på skytte”.